ALGEMENE VOORWAARDEN

Motivatiecentrum Selfbuilding.nl is onderdeel van Handreiking.com VOF.

AANMELDING

1. Na aanmelding ontvang je van ons een factuur. Deze dient binnen 2 weken voldaan te worden.

2. De aanmelding is officieel zodra de deelnamekosten van de cursus op de rekening van Handreiking.com VOF zijn binnengekomen. Je ontvangt een dag voor de aanvang van de cursus inloggevens en een code waarmee je toegang hebt tot de betreffende module of cursus.

3. Ook de trainers van Motivatiecentrum Selfbuilding.nl zitten midden in hun menselijke ervaring en kunnen dus te maken krijgen met situaties waardoor ze niet in staat zijn om de cursus te geven. Handreiking.com VOF behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht, zoals ziekte, de cursus (tijdelijk) stop te zetten. Deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De cursus zal zo snel mogelijk worden voortgezet zodra de omstandigheden zich hiervoor lenen.

AUTEURSRECHT EN PRIVACY

1. Aan de cursus die je gaat volgen, is veel tijd en energie besteed. We vertrouwen er op dat je deze inzet zult respecteren door het cursusmateriaal en/of de verstrekte documentatie op geen enkele wijze openbaar te maken.

2. Het slagen van de cursus hangt nauw samen met de mogelijkheid om vrijuit te kunnen spreken. We vertrouwen op jouw integriteit om niet met niet-deelnemers inhoudelijk in te gaan op de verhalen die tijdens de cursus worden gedeeld.

AANSPRAKELIJKHEID

1. We geloven sterk in het nemen van eigen verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt.
Handreiking.com VOF is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen je tijdens
en/of na de cursus met de opgedane kennis doet.

2. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Handreiking.com VOF.
Op geschillen die hieruit voortkomen is het Nederlandse recht van toepassing.

Deelname aan de cursus wordt gezien als een bevestiging dat deze Algemene Voorwaarden zijn gelezen en geaccepteerd.

Klik HIER voor een pdf-versie van deze Algemene Voorwaarden