<% Response.CacheControl = " no-cache" %> <% Response.AddHeader " Pragma" , " no-cache" %> <% Response.Expires = -1 %>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARMA COACHING

 

 

Wat IS karma nou eigenlijk?

De term 'Karma' heeft door de eeuwen heen diverse definities gekregen, dus het is zeker geen overbodige luxe om uit te leggen welke definitie wij hanteren:

Karma is een begrip uit het hindoeïsme en het boeddhisme, dat letterlijk vertaald wordt als 'handeling', 'actie' of 'daad'. In het dagelijks gebruik bedoelt men er vaak mee dat alles wat we doen, denken of zeggen weer bij ons terug komt. (Bron: Wikipedia.nl)

Begint het je op te vallen dat bepaalde situaties wel héél regelmatig in jouw leven opduiken en snap je maar niet waarom?

Hebben jouw keuzes vaak een hele andere uitkomst dan je eigenlijk had gehoopt en/of verwacht?

Wil je ontdekken hoe je daadwerkelijk jezelf en (dus) jouw leven beter kunt begrijpen?


We hebben inmiddels ontdekt dat de Wet van Oorzaak en Gevolg - ook wel Karma genoemd - de sleutel is naar de meest waardevolle schat: jeZelf! Als je het verband kunt zien tussen wat je denkt, voelt en ervaart, zul je op heel veel 'waarom'-vragen een antwoord kunnen geven. En het kan dan handig zijn om iemand achter je te hebben staan die - met net iets meer afstand - meekijkt naar jouw leven en - juist dankzij die afstand - de rode draad sneller en duidelijker toonbaar kan maken.

Je hoeft hiervoor echt niet oude situaties te herleven of oude wonden te openen. We leggen de focus veel liever op wat je door die oude situaties en oude wonden hebt ontdekt over jezelf en nemen dat als vertrekpunt voor jouw ontdekkingsreis. En JIJ bent daarbij degene die het tempo van de reis bepaalt. Er is geen enkele dwang of verwachting om een bepaald traject te belopen. We gaan gewoon kijken naar jouw persoonlijke reis, waar je eventueel vastloopt en hoe we de blokkades van het pad kunnen verwijderen.

Het inschakelen van een coach geen ‘wanhoopsdaad’ hoeft te zijn. Je hoeft echt niet zwaar in de put te zitten om op zoek te gaan naar een coach. Onze eigen processen zijn gewoon soms wat lastig te overzien, omdat we er met onze neus bovenop staan. Dan is het handig als je iemand achter de hand hebt die er van een beetje afstand naar kan kijken en het overzicht beter in beeld heeft. En dan is het extra handig als die persoon snapt hoe de Wet van Oorzaak en Gevolg werkt. Een Karma Coach is dan dus de aangewezen persoon.
De Karma coaching vindt altijd plaats met een gediplomeerde gesprekstherapeut met een zeer ruime (levens)ervaring met de Wet van Oorzaak en Gevolg.

Besloten forum
Je krijgt toegang tot een besloten forum waar je, zolang er nog tijd beschikbaar is, over ieder gewenst onderwerp van gedachten kunt wisselen met jouw coach. We beperken ons dus niet tot één proces of één patroon, maar gaan samen naar alles kijken wat bij je speelt. Je kunt van de coaching gebruik maken wanneer het je uitkomt, totdat het aantal gereserveerde uren verbruikt zijn.

Kostenplaatje
We bieden een keuze uit drie trajecten:

Voor een Karma Coachingtraject van 1 uur vragen we een bijdrage van € 55,- incl. BTWVoor 2 uur vragen we een bijdrage van € 100,- incl. BTW

Voor 4,5 uur vragen we een bijdrage van € 200,- incl. BTW

Als je besluit om dit traject voortijdig af te breken, heb je geen recht op terugbetaling van de nog uitstaande uren.

Aanmelden
Voor het aanvragen van een Karma Coachingtraject kun je MAILEN